Svårt att belåna hus på arrendetomt

Att belåna hus på arrenetomt är komplicerat

För många framstår drömmen om ett fritidshus som alltmer ouppnåelig, särskilt med tanke på de kraftigt stigande fastighetspriserna. Ett alternativ för dem som söker en budgetvänligare väg in på marknaden kan vara att köpa ett hus beläget på en arrendetomt. Men innan man går vidare med ett sådant köp är det klokt att sätta sig in i vad det innebär.

Att belåna hus på arrendetomt skiljer sig från traditionella bolån. Här köper man enbart byggnaden och inte själva marken den står på. Istället ingår man ett avtal med markägaren, där man får nyttjanderätt till marken under en bestämd tid mot en viss avgift. Denna avgift kan ses som en sorts hyra för markanvändningen. Att lägga allt för mycket pengar på ett sådant fritidshus kan vara bekymmersamt då man inte kan vara säker på att värdet stiger tillräckligt mycket. Att ta ett lån för att renovera hus på arrendetomt är därför lite mer riskabelt än om man även äger tomten.

Arrendeavtal kan se olika ut, och det är därför viktigt att noggrant läsa igenom villkoren. Vissa avtal kan vara muntligt överenskomna, särskilt om huset byggts av en släkting till markägaren. Andra avtal kan vara skriftliga men kan vara otydliga i sina formuleringar. En kritisk punkt att titta på är hur lång tid avtalet gäller för.

Arrendeavtal kan skrivas för upp till 50 år om huset ligger i områden som inte är detaljplanerade. I områden som däremot är detaljplanerade är den maximala tidsgränsen 25 år. Om inget slutdatum är specificerat i avtalet förlängs nyttjanderätten med femårsintervaller.

Fastighetsägare har ett besittningsskydd, vilket innebär att de i de flesta fall har rätt till förlängning av sitt arrendeavtal förutsatt att de skött sina betalningar. Däremot kan villkoren för arrendet, inklusive avgiften, omförhandlas.

Den som tänker sälja sitt hus på en arrendetomt bör också vara medveten om att markägaren har första tjing på köpet, genom det som kallas hembud. Efter detta kan huset säljas till andra intressenter, men markägaren måste godkänna den nya köparen.

När det kommer till prissättning av hus på arrendetomter kan det bli komplicerat. Eftersom både byggnaden och nyttjanderätten till marken värderas skilt, blir prissättningen påverkad av flera variabler. Dessa kan inkludera läge, närhet till vatten, och de specifika villkoren i arrendeavtalet.

Ett sista men viktigt övervägande gäller finansiering. Eftersom du som köpare endast äger byggnaden, och inte marken den står på, kan det vara svårt att få ett traditionellt bostadslån. Många gånger krävs det att köparen betalar kontant eller finansierar köpet på annat sätt.

Till syvene och sist, trots vissa utmaningar, kan ett hus på en arrendetomt vara ett attraktivt alternativ för den som söker ett mer prisvärt fritidshus. Dock är det viktigt att göra sin hemläxa, sätta sig in i avtalets villkor och vara medveten om de långsiktiga förpliktelserna.

Lämna en kommentar